jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > בקשה לתמיכה מרווחה (מוסדות ציבור) לשנת 2019

בקשה לתמיכה מרווחה (מוסדות ציבור) לשנת 2019

// 25.11.2018

ללקוחותינו היקרים!

בקשת התמיכה מרווחה (מוסדות ציבור) נפתחה ויש להגיש את הטפסים במרכב"ה.

תאריך אחרון להגשת הבקשה: 01/01/2019 (כ"ד טבת תשע"ט)

לצורך הגשת הבקשות יש לשלוח את החומר הרלוונטי לבקשה הכולל:

  • מאזן בוחן לתקופה 1-9/2018(כולל ק. אחיד לפי דרישה).
  • דוח עלות לפי מחלקות באקסל לתקופה 1-9/2018.
  • מצבת תלמידים לפי מגזרים לשנת 2017, לתקופה 1-9/2018, וצפי לשנת 2019.

בכל בקשה יתכנו דרישות נוספות בהתאם לצורך.

למודעת הפרסום לתמיכה עבור סיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיות לחץ כאן

להנחיות להגשת בקשה לתמיכה עבור סיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיות לחץ כאן

לטפסים עבור הגשת בקשה לתמיכה עבור סיוע באחזקה שוטפת של תלמידים נזקקים בפנימיות לחץ כאן