jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > בקשה לתמיכה מעיריית ירושלים לשנת 2019

בקשה לתמיכה מעיריית ירושלים לשנת 2019

// 05.11.2018

נפתח קול קורא להגשת בקשות לתמיכה לתאגידים הפועלים בירושלים בתחומים השונים: כגון, חינוך, תרבות ואמנות, חברה, ספורט, קליטת עלייה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד.

בקשה לתמיכה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון החל מיום חמישי, כ"ג חשוון תשע"ט 01.11.2018 ולא יאוחר מיום חמישי, כ"א כסליו תשע"ט 29.11.2018.

להלן לינק לאתר העירייה הכולל את חוברת התמיכות והטפסים המקוונים.