jump to content
רודניק וורצל ושות' > עמותות ומוסדות ציבור > ביקורת עומק מטעם הרשם והחשכ"ל

ביקורת עומק מטעם הרשם והחשכ"ל

// 02.10.2017

"ביקורת עומק" נתפסת בקרב מנהלי עמותות כביקורת טרחנית, מקשה, מחמירה ולעיתים אפילו הרת אסון. מלבד ההתעסקות הטכנית הרבה סביב הביקורת הכוללת את איסוף החומר ומתן תגובות לביקורת הרי שלדוח הסופי המופק קיימות השלכות רבות על העמותה. המבקר יכול במסקנותיו להמליץ על הטלת סנקציות שונות בעלות השפעה מהותית על המשך פעילות העמותה. בין היתר: המלצה לשלילת אישור ניהול תקין, המלצה לשלילת סעיף 46, הפסקת תקצובים ותמיכות, דרישה להחזר כספים שהתקבלו ועוד.

הכוונה נכונה של העמותה במהלך פעילותה השוטפת, ליווי ויעוץ מקצועי במהלך ביקורות העומק ומתן תגובות מתאימות למסקנות שגובשו עשויות לסייע רבות לעמותות השונות ואף לבטלן כליל.

במשרדינו, רודניק וורצל ושות', מטופלים עמותות ומוסדות ציבור רבים אותם אנו מלווים באופן מקצועי במהלך כל פעילותם השוטפת בכלל ובמהלך ביקורות עומק בפרט. המומחיות והניסיון הרב של שותפי המשרד ועובדי הביקורת בתחום הניבו תוצאות טובות בנושא ומרבית העמותות שטופלו ומטופלות על ידינו הקטינו באופן משמעותי את נזקי ההמלצות והמסקנות בדוחות הביקורת שהוגשו להם.

ככלל, רבים המקרים בהם בטיוטת דוח המבקר מטעם החשכ"ל יש המלצות לקיזוזי כספים גבוהים, לעומת זאת כמעט ולא זכור אצלינו מקרה בו בסופו של דבר נדרש כל ההחזר אודות להכוונה הנכונה ומתן מענה הולם למבקרים.

לקריאת המאמר המלא לחץ כאן – התפרסם במגזין "פיננסים" 2017 (עמודים 18-19)