jump to content
רודניק וורצל ושות' > עדכוני מיסים > ביקורת ניהול ספרים של מס הכנסה – אמת או שקר?

ביקורת ניהול ספרים של מס הכנסה – אמת או שקר?

// 13.01.2019

בדצמבר 2018 פשט מ"ה במבצע מיוחד של ביקורת ניהול ספרים על עשרות עמותות, עסקים ושותפויות באיזור המרכז. במאמר שפרסמה רשות המיסים באתר שלה ובמאמר נוסף שפורסם בעיתונות פורטו חלק מהעמותות "שנתפסו על חם" ונמצאו בהם ליקויים בניהול הספרים.

מקריאת חלק מהליקויים "לכאורה" שנמצאו, נראה כי חלקם כלל וכלל אינם מהווים ליקויים. לו היו העמותות מתייעצות עם איש מקצוע לא היו נפסלים ספריהן.

אחת הדוגמאות המגוחכות שפורטו במאמרים היא אי הוצאת קבלה על העברת תקציב ממשלתי! מנהל העמותה המפוחד התנצל בפני מ"ה שטרם הספיק להוציא קבלה על התקציב אולם כלל אין צורך להוציא קבלה על תקציבי ממשלה שהועברו בהעברה בנקאית למוסד שהדוח השנתי שלו מבוקר ע"י רואה חשבון. אין מדובר בליקוי ואין צורך לתקנו.

גם ההוראה החד משמעית של מ"ה כי חובה להוציא קבלות על תרומות שהתקבלו באשראי אינה מוחלטת והכל תלוי בנסיבות הענין.

חשוב לזכור כי מס הכנסה מעגל, לא מעט פעמים, את החוק לטובתו. אך לא תמיד חובה להסכים עם כל הדרישות וההערות שלו.

בהתייעצות עם איש מקצוע ניתן להקטין ולמזער את מרבית הנזקים וכמובן לא להגיע לידי פסילת ספרים.

לייעוץ וסיוע נוסף ניתן לפנות אלינו במייל: info@rv-cpa.com או בטלפון: 02-5002747

למאמר רשות המיסים לחץ כאן

למאמר העיתונאי לחץ כאן