jump to content

מגזר עסקי

מיסוי תמ"א 38

עסקת תמ"א 38 הינה בעסקה שלפיה מוענקות לדיירים זכויות בניה לדירות נוספות (בדר"כ על הגג).  הדיירים בבניין מקבלים שירותי בניה לפי תכנית החיזוק הכוללים בעיקר הרחבת דירותיהם, ובתמורה, הקבלן מקבל מהדיירים את הזכויות לבניית דירות נוספות שהוענקו להם, בונה ובדר"כ...

קרא עוד >>

פיקדונות עובדים זרים מסתננים

בתאריך 25.4.17 פרסם משרד הפנים הנחיות חדשות לפיקדונות עובדים זרים – כתחליף להפרשה לפנסיה לעובדים ישראלים. חוק עובדים זרים התשנ"א, 1991, מחייב מעסיקי עובדים זרים שהם מסתננים להפקיד עבורם פיקדון. הפיקדון יופקד עבור עובדים זרים שהם מסתננים, העומדים בתנאים מסוימים....

קרא עוד >>

הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

מדינת ישראל מעוניינת לעודד את פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים בישראל, בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים, לצורך כך מפעילה המדינה קרנות ייעודיות במסגרתן מועמדות לעסקים הלוואות בתנאי מימון ייחודיים לצרכי הון חוזר והשקעה. לקבלת מידע נוסף לחץ כאן

קרא עוד >>

מיסוי דירה שלישית ומעלה

משרד האוצר מעוניין להטיל מס על דירה שלישית מתוך ציפייה להורדת הביקוש של משקיעים לדירות נוספות ואולי לגרום למשקיעים למכור דירות ובכך לנסות ו"להילחם" במחירי הדירות המאמירים בשוק בישראל. בתזכיר שפורסם ב-06/09/2016 רשומים עיקרי הדברים באשר להחלטת מיסוי על דירה...

קרא עוד >>

הכנה לחודשי הקיץ – עדכוני שכר

לקראת חודשי הקיץ וכהכנה לעדכונים שונים שנחקקו הנוגעים למשכורות יולי (שתשולמנה בראשית אוגוסט) מצ"ב חוזר הכולל מספר הנחיות והדגשים אקטואליים בנושאי עדכון שכר מינימום, חופשה שנתית, הפרשות פנסיוניות, תשלום דמי הבראה ועוד. לקריאת החוזר המלא לחץ כאן

קרא עוד >>

העסקת נוער בתקופת הקיץ

בזמן חופשת הקיץ ישנם בני נוער רבים המחפשים עבודה ומועסקים ע"י תאגידים שונים. בני הנוער העובדים חשופים, לא אחת, לניצול ופגיעה בעבודתם ע"י המעסיק ועל כן קיים חוק ייעודי עבור העסקת בני נוער ("חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953"). בחוזר המצ"ב יוצגו עיקרי התנאים...

קרא עוד >>