מאמרים ועדכונים

mamarim_image

חוק ההסדרים – עדכונים משמעותיים

בהצעת החוק (להלן: חוק ההסדרים) שאושרה ביום 21/12/2016 ישנם מספר שינויים העשויים להשפיע מהותית על נישומים שונים החל מינואר 2017. בחוזר המצ"ב מובאים מספר נקודות חשובות העולות מהצעת החוק בנושאים שונים. בין היתר: שינוי שיעורי המס ליחיד, שינוי שיעור מס...

קרא עוד >>

פחת למונית היברידית

נקבע כי ניתן לדרוש פחת של 33.33% אחוזים על מונית היברידית שנרשמה בין התאריכים 1.1.2017- ו – 31.12.2019.

קרא עוד >>

גילוי מרצון שאינו תקין

מס הכנסה איפשר להגיש גלוי מרצון אודות עבירות מס ולזכות בחסינות מאישום פלילי. לאחרונה נפסק כי אדם שהגיש בקשה כזו והתברר כי בבקשתו כלל רק כמחצית מסכום המחדל האמיתי והוא הורשע במשפט פלילי.

קרא עוד >>

מכירת כלי רכב בחברות השכרה מניבות הכנסה פירותית ולא רווח הון

בפסק דין אלדן קרדן ותמיר נפסק כלהלן: חברות להשכרת רכב נהגו להשכיר את הרכב לתקופה של פחות מ 4 שנים ואז למוכרו. החברות טענו כי הרכב הינו רכוש קבוע המשמש להשכרה ומכירתו מניבה רווח הון. משכך ראו החברת את עצמן...

קרא עוד >>

אגודות אשראי – בנקים חברתיים

במסגרת דיוניה של הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל הומלץ כי בנק חברתי שכזה יוכל לתת שירותיו רק לחבריו (ולקרוב מדרגה ראשונה של חבר). הוועדה החליטה לאפשר גם לעמותות להיות חברות מלאות, דהיינו קבלת...

קרא עוד >>

עדכונים ותוספות בנושאי שכר לקראת שנת 2017

לקוחות יקרים. מצ"ב חוזר הכולל תוספות ועדכונים שונים לקראת שנת 2017 בנושאים הבאים: עדכון שכר מינימום בצו הרחבה. חופשה שנתית - עדכון בצבירת ימי חופשה לעובדים בעלי וותק של עד 4 שנים. צו הרחבה על הפרשות פנסיוניות. חובת דיווח אחיד למעסיקים...

קרא עוד >>