מאמרים ועדכונים

mamarim_image

הטבות בשל מס ריבוי דירות

פורסמו תקנות בקשר למס ריבוי דירות הקובעות, כי חייב במס שמכר דירת מגורים בתקופה 1.1.2017–1.10.2017 יהיה זכאי למענק בגובה מס השבח בו הוא חייב בגין המכירה האמורה עד לסכום של 85,000 ש"ח, אלא אם מדובר במי שבבעלותו שלוש דירות מגורים...

קרא עוד >>

תמיכות עיריית ירושלים לשנת 2017

ברצוננו להביא לידיעתכם כי עיריית ירושלים פרסמה חוברת תמיכות לשנת 2017 עבור תאגידים הפועלים בירושלים, מצ"ב סיכום התמיכות הרלוונטיות לכל סוג מוסד. ניתן להגיש בקשה בהתאם לקריטריונים נוספים (לאו דווקא עבור מוסדות חינוך) המפורטים בחוברת התמיכות של העירייה. לקריאת החוזר...

קרא עוד >>

התרעה בדבר כניסתו לתוקף הצפויה של נספח א' לנוהל איתנות פיננסית- מדדים פיננסים לבדיקת איתנות מוסדות חינוך

משרד החינוך עורך ביקורות "איתנות פיננסית" למוסדות חינוך המתוקצבים על ידו או כביקורת יזומה או כבדיקת המשך לביקורת איתנות פיננסית שבוצעה בעבר. הביקורות נערכות במסגרת הליכי רישיון (הן בקשה לרישיון חדש והן בקשה לחידוש רישיון) או במסגרת אישור תקציב לבעלות...

קרא עוד >>

תמצות מיסוי תמ"א 38

פרויקט תמ"א 38 - בניה לפי תכנית חיזוק (שלא בדרך של הריסה) מדובר בעיסקה שלפיה מוענקות לדיירים זכויות בניה לדירות נוספות (בדר"כ על הגג). הדיירים בבניין מקבלים שירותי בניה לפי תכנית החיזוק הכוללים בעיקר הרחבת דירותיהם, ובתמורה. הקבלן מקבל מהדיירים...

קרא עוד >>

צפייה בתלושי שכר עובדי הוראה

תלוש השכר של עובדי ההוראה במוסדות החינוך ( משרד החינוך והבעלויות השונות )הינו תלוש מורכב וקשה לעריכה והבנה כאחד. התלוש שונה מאד מתלושי שכר של המגזר ברגיל וכולל בין היתר: דרגה, וותק, גמולי השתלמות וגמולי תפקיד השונים. בגלל מורכבות התלוש,...

קרא עוד >>

שכר עובדי הוראה

מוסדות חינוך המתוקצבים על ידי משרד החינוך מחויבים לשלם שכר לעובדי ההוראה בהתאם לדרישות המחמירות של משרד החינוך. שכר עובדי הוראה אינו דומה לשכר עובד משק רגיל. בעוד העובד הממוצע במשק יקבל תלוש פשוט הכולל שכר בסיס בתוספת נסיעות, הבראה...

קרא עוד >>